Τρέξιμο
Υπολογισμός θερμίδων και έντασης ΦΔ


λεπτά
kg
min / kg
1820
Kcal
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
4.8
MET
ΕΝΤΑΣΗ
Δραστηριότητα Ένταση
Τρέξιμο, 4 mph (15 min/ mile)
Τρέξιμο, 11 mph (5.5 min/ mile)
Τρέξιμο, 9 mph (6.5 min/ mile)
Τρέξιμο, 10 mph (6 min/ mile)
Τρέξιμο, μαραθώνιος
Τζόγκινγκ/ περπάτημα, συνδυασμός (τζόγκινγκ λιγότερο από 10 λεπτά) (Taylor Code 180)
Τρέξιμο, 5 mph (12 min/ mile)
Τρέξιμο, 14 mph (4.3 min/ mile)
Τρέξιμο, ανέβασμα σκαλιών
Τρέξιμο, 12 mph (5 min/ mile)
Τρέξιμο, 6 mph (10 min/ mile)
Τρέξιμο (Taylor Code 200)
Τρέξιμο, 5.2 mph (11.5 min/ mile)
Τρέξιμο, σε στίβο, ομαδική προπόνηση
Τρέξιμο, 8.6 mph (7 min/ mile)
Τρέξιμο, σε ανώμαλο δρόμο
Τρέξιμο, 6.7 mph (9 min/ mile)
Τζόγκινγκ, γενικά
Τρέξιμο, 13 mph (4.6 min/ mile)
Τρέξιμο, 7.5 mph (8 min/ mile)
Τρέξιμο, 7 mph (8.5 min/ mile)
Τρέξιμο, 8 mph (7.5 min/ mile)
Κάθε σωματική δραστηριότητα χαρακτηρίζεται από συγκεκριμένη ένταση η οποία εκτιμάται με την βοήθεια των METs (Μεταβολικά Ενεργειακά Ισοδύναμα)
< 3.0 mets
<4 kcal/min
ΧΑΜΗΛΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ
Είναι απλές, ελαφρές και εύκολες στην εκτέλεση (π.χ ήπιο περπάτημα)
3.0-6.0 mets
4-7 kcal/min
ΜΕΤΡΙΑΣ ΕΝΤΑΣΗΣ
Πρόκειται για ασκήσεις που αυξάνουν ελαφρά τον ρυθμό αναπνοής και τον καρδιακό ρυθμό, και προκαλούν ήπια εφίδρωση και καθόλου ή λίγη κούραση (λαχάνιασμα)
>6.0 mets
>7 kcal/min
ΥΨΗΛΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ
Είναι ασκήσεις που χρησιμοποιούν μεγάλες μυϊκές ομάδες, αυξάνουν σημαντικά τον ρυθμό αναπνοής και τον καρδιακό ρυθμό, και προκαλούν αυξημένη εφίδρωση και πολύ κούραση (λαχάνιασμα)
Μεταβολικά Ισοδύναμα (METs)

Είναι μοναδικά για κάθε είδος άσκησης και εκφράζουν την ενεργειακή κατανάλωση που τη χαρακτηρίζει σε σχέση με την ενεργειακή κατανάλωση σε συνθήκες ανάπαυσης. Αντικατοπτρίζουν δηλαδή πόσο πιο “ενεργοβόρα” είναι μία δραστηριότητα από την ανάπαυλα! (Ainsworth και συν, 2000).